Målgrupper

Helandevård riktar in sig på alla målgrupper som berör sjukvård och hälsovård.

PATIENTER

Patienter som vill ha en second opinion och ett alternativ till sjukvårdens kirurgi och läkemedel.

Det finns många grupper som sjukvården valt att inte intressera sig för då man saknar insikter om dem och därmed också metoder och medel.

Olika patientgrupper som har tappat förtroende för sjukvården och söker alternativ.

En patientgrupp som ofta hamnar utanför är kvinnor som har sin alldeles särskilda problematik beroende bland annat på allt som hänger ihop med förutsättningar för barnafödande och skador från graviditet och förlossning.

LÄKARE
En målgrupp är läkare som genom sin utbildning styrs in på ett naturalistiskt detaljprogram och där komplementära metoder undantas från utbildningen. Detta synsätt måste i grunden förändras. Man måste dock vara medveten om att det finns konservativa och kommersiell motiv till att motverka komplementär medicin.

Önskan om helhetssyn har en central plats inom den ursprungliga läkaretikens värdegrund såsom den formulerats av Hippokrates och som den kommer till uttryck i Läkaruppropet.

Vi vill ha en sjukvård som styrs utifrån patientens behov. 

Vi vill ha en sjukvård där vi får agera utifrån vår professionalitet.

Vi vill ägna oss åt det vi är utbildade för; att vara goda doktorer som tar hand om patienter på ett kunnigt, etiskt och empatiskt sätt.

Låt oss få detta utrymme!

KOMPLEMENTÄRA BEHANDLARE och FORSKNING
För att skapa trovärdighet för komplementära behandlingar måste de genomgå en acceptabel vetenskaplig prövning. Detta fungerar positivt åt båda håll. Det ökar trovärdigheten och det säkerställer kompetens.
När Karolinska Institutet fick Osherdonationen var just avsikten att göra sådana studier. Tyvärr försnillades denna donation och det är nu KI´s sak att återställa den och genomföra projektet.

NATURMEDICIN
Prövningen av naturmedicin bör genomgå motsvarande studier som all medicin och även behandlas enligt naturvetenskaplig tradition. Det får till konsekvens att många sådana preparat kan stödja sig på ”beprövad erfarenhet”.

Annonser