Kategoriarkiv: Definition

Helandevård – en programförklaring

”Helandevård” har myntats utifrån en holistisk vision om läkekonst och helandemetoder med människans hälsa i i första rummet. Det innebär att vid sjukdom kunna erbjuda patienten en bred expertis som inkluderar kompetensen hos medarbetare i den konventionella sjukvården och kompetensen hos terapeuter och medicinare med kunskaper inom sina terapier. Tillsammans kan de ge en holistisk vård.

Vetenskapen har lett till att vi idag har stor kunskap om människokroppen. Ett problem är om iblandade forskare och läkare inte ser patienter som människor utan som objekt. Ser man medmänniskan öppnar det för medkännande, respekt och inte minst kommunikation och kunskapsutbyte.

Ett annat problem är särintressen och kopplingen till industrier som gärna ser att enbart deras produkter används vid alla sjukdomar och skador. En tredje problematik rör ofärdiga och skadliga vacciner och resistens även mot ”goda” vacciner. Det finns naturligtvis verksamma och viktiga läkemedel men också komplementära metoder och naturmedicin utan biverkningar, baserade på beprövad erfarenhet. Även metoder som förbättrar effekten av läkemedel som självsuggestion utvecklad av Émil Coué.

Vi ska ha klart för oss att det man ibland raljerar om som ”bara placebo” istället är en mental kapacitet att hela sig själv via förväntningar medvetna eller omedvetna. Denna kapacitet kan beskrivas som ett ”helandesinne” eller mer vanligt ”helande energi” Länk.

Helandevård vill skapa en brygga för medicinare, forskare och patienter oavsett konventionell eller komplementär medicin och påvisa olika vägar och metoder till hur liv kan helas och kroppar läkas.

”Varje patient bär sin egen läkare inom sig. De kommer till oss och vet nu denna sanning. Vi är som bäst när de ger läkaren som bor inom varje patient en chans att gå till jobbet.” Albert Schweitzer

Motsatsen till helandevård är inte nödvändigtvis vanvård dock riskerar man missvård, vilket innebär att man pga av okunskap, låsta positioner och ekonomiska särintressen missar andra möjliga lösningar och orsakar skador. Felbehandlingar inom sjukvård ligger högt som dödsorsak. I USA toppar (på tredje plats) felutskrivningar av läkemedel som dödsorsak i den amerikanska befolkningen.

Kungliga Vetenskapsakademin och Karolinska Institutet har varit inblandad i tveksamheter och skandaler och har mycket att bevisa för att upprätta trovärdigheten. Det finns även här kapaciteter som skulle kunna medverka i en ”helandevård” som skulle underlätta för både patienter och sjukvård. Läkemedelsindustrins uppgift är att tillhandahålla verksamma produkter med minsta möjliga biverkning. I praktiken finns här stora brister. Tyvärr saknar många läkare tillräcklig insikt om de produkter de förskriver och därför är det angeläget med en objektiv och omutbar information. Den viktiga vinstmaximeringen är inte inom industrin utan är samhällets och människans.

Börje Peratt

(Artikelserie)

Annonser