Biologisk Medicin

Biologisk Medicin är en annorlunda vårdfilosofi än den skolmedicinska. Den har ett annat synsätt på sjukdomar och en annan strategi för hur de ska behandlas. Så här kan man läsa på 2000talets Vetenskap:

”Biologisk Medicin hävdar att de flesta sjukdomar kan förebyggas och i sina tidigare stadier botas med naturliga medel och genom olika livsförings- korrigerande åtgärder” skriver den biologiske medicinaren Karl-Otto Aly i sin bok Tallmogårdens Väg till Hälsa. Biologisk Medicin hävdar också, fortsätter Aly: ”att det inom människan (liksom hos varje annan organism) finns en vid varje sjukdom och skada verksam självläkande förmåga som skall aktiveras och stödjas genom olika terapeutiska åtgärder.”

De självläkande krafterna utgör grunden för biologiskt – medicinskt handlande till skillnad från skolmedicinen som i alltför hög utsträckning nöjer sig med symtomöverslätande sjukdomsbehandling varvid risken är stor att svårbotade och kroniska sjukdomar och defekter utvecklas. Om våra kroppar klagar och vi tystar med piller vad som är just varningssignaler, skadar vi på detta sätt ytterligare kroppens naturliga förmåga att läka sig.

Man kan också säga att skolmedicinen är den manliga principen byggd på att det är mänsklig logik, teknologisk rationalitet och medicinsk ingenjörskonst som ska kurera patienten, medan Biologisk Medicin är den kvinnliga principen byggd på helhetstänkande, intuition, samspel med Moder Jord och inriktad på att plocka fram eller stimulera människans egna självläkande krafter.

Filosofen Georg Henrik von Wright skriver:

”Man kunde säga, att det finns två principiellt olika sätt att uppfatta förhållandet mellan människan och naturen. Det ena är att i naturen se den större helhet, som människan hör hemma i och efter vars överordnade principer hon äger att rätta sitt liv.
Det andra är att uppfatta naturen som ett motstånd, som människan måste övervinna – antingen så att hon värjer sig mot dess intrång (stormar, översvämningar, vilda djur) eller tämjer dem till underkastelse (boskapsskötsel, jordbruk, teknik) […]
Naturen är kvinnan, som vetenskaps-mannen skall betvinga. Han skall metodiskt och systematiskt avslöja Moder Natur, blottlägga hennes hemligheter, intränga i hennes sköte och sålunda tvinga henne till fullständig underkastelse. Den nya vetenskapliga attityden har därmed från början givits en starkt maskulin framtoning – en sak som den feministiska rörelsen i vår tid fått anledning att uppmärksamma.”

Wrights ord skulle lika väl kunna vara en beskrivning av de olika förhållningssätt som föreligger mellan skolmedicinen och Biologisk Medicin. /2000-talets Vetenskap, HÄLSOKOSTRÅDET

Läs även artikel Trendbrott inom svensk läkemedelsindustri

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s