Antroposofisk medicin

Den antroposofiska medicinen grundades i början av 1920-talet av läkaren Ita Wegman samt andra läkare i samarbete med antroposofins grundare Rudolf Steiner.

Länk Vidarkliniken Antroposofisk medicin
Länk Weleda

Annonser