Helandevård – en programförklaring

”Helandevård” har myntats utifrån en holistisk vision om läkekonst och helandemetoder med patientens hälsa i centrum. Det innebär att ta tillvara på en avsevärt bredare expertis än den som traditionell skolmedicin tillhandahåller.

Skolmedicin har lett till att vi idag har stor kunskap om människokroppen. En kunskap som ständigt utvecklas men i specialistens snäva fåror. Det medför en i huvudsak biologisk, kemisk och fysisk bild av kroppens funktioner och missar inte bara andras perspektiv inom skolmedicin utan en månghundraårig kunskap om den mentala och andliga kapacitetens betydelse.

Läkningsprocessen omfattar många olika möjliga faktorer där Integrativ/Komplementär medicin med sina metoder tillför avgörande möjligheter för hälsa och tillfrisknande. Ett syfte med projekt ”Helandevård” är att påvisa vägar och metoder till hur liv kan helas.

Läkekonst är mer än fysiska och kemiska ingrepp i organismer. Österländsk kultur tar också energier och dess samlingspunkter i beaktande som inom yoga och akupunktur. Naturfolken har ofta ett helhetsperspektiv och utgår från att allt hänger samman både den levande jorden och själen.

Helandevård söker dialog och vill visa upp erfarenheter från skilda håll. (Artikelserie)

”Varje patient bär sin egen läkare inom sig. De kommer till oss och vet nu denna sanning. Vi är som bäst när de ger läkaren som bor inom varje patient en chans att gå till jobbet.” Albert Schweitzer

Motsatsen till helandevård är inte nödvändigtvis vanvård dock riskerar man missvård, vilket innebär att man pga av prestige, låsta positioner och ekonomiska särintressen missar andra möjliga lösningar.