Helandevård – en programförklaring

”Helandevård” har myntats utifrån en holistisk vision om läkekonst och helandemetoder med människans hälsa i centrum. Det innebär att vid sjukdom kunna erbjuda patienten en avsevärt bredare expertis än den som traditionell svensk sjukvård tillhandahåller.

Skolmedicin har lett till att vi idag har stor kunskap om människokroppen. En kunskap som ständigt utvecklas men i specialistens snäva fåror. Det medför en i huvudsak uppdelad biologisk, kemisk och alternativt fysisk bild av kroppens funktioner. Det innebär också att läkemedelsindustrins produkter fått en orättmätig stor betydelse som innebär en svår ekonomisk belastning för hela samhället och som även kan vara destruktiv för hälsan genom alla biverkningar.

I praktiken har sjukvården frångått skolmedicinens ursprungliga tankar uttryckta i den läkared som Sverige har tagit bort vid examination av läkare. En läkared som många medicinare vill återinföra. Konsekvenserna har blivit att man i sin detaljstyrning missar inte bara andras perspektiv inom skolmedicin utan månghundraåriga kunskaper om hur kroppen kan helas med metoder och mediciner utanför den etablerade sjukvården och läkemedelsindustrins alternativ.

Läkningsprocessen omfattar ett stort antal olika möjliga faktorer där Integrativ/Komplementär medicin kan tillföra avgörande möjligheter för hälsa och tillfrisknande. Ett syfte med projekt ”Helandevård” är att påvisa dessa vägar och metoder till hur liv kan helas.

Läkekonst är mer än fysiska och kemiska ingrepp i organismer. Österländsk kultur tar också energier och dess samlingspunkter i beaktande som inom yoga och akupunktur. Naturfolken har stora kunskaper om naturmedicin och ett helhetsperspektiv som utgår från att allt hänger samman både den levande jorden och själen.

Helandevård söker dialog och vill visa upp erfarenheter från skilda håll. (Artikelserie)

”Varje patient bär sin egen läkare inom sig. De kommer till oss och vet nu denna sanning. Vi är som bäst när de ger läkaren som bor inom varje patient en chans att gå till jobbet.” Albert Schweitzer

Motsatsen till helandevård är inte nödvändigtvis vanvård dock riskerar man missvård, vilket innebär att man pga av prestige, låsta positioner och ekonomiska särintressen missar andra möjliga lösningar.