Helandevård – en programförklaring

”Helandevård” har myntats utifrån en holistisk vision om läkekonst och helandemetoder med människans hälsa i centrum. Det innebär att vid sjukdom kunna erbjuda patienten en bred expertis som inkluderar kompetensen hos duktiga syrror och läkare i den konventionella sjukvården och kompetensen hos terapeuter med kunskaper inom sina områden. Tillsammans kan de ge en holistisk vård.

Vetenskapen har lett till att vi idag har stor kunskap om människokroppen. Ett problem är om iblandade forskare och utövare ser varandra som fiender istället för partners.

Ett annat problem är kopplingen till läkemedelsindustrin som gärna ser att deras produkter används vid alla sjukdomar och skador. Det finns så mycket mer effektiv medicin baserad på beprövad erfarenhet än den som kommersialiserats och ägs i patent.

Helandevård vill skapa en brygga för medicinare och forskare oavsett konventionell eller komplementär medicin och påvisa olika vägar och metoder till hur liv kan helas.

”Varje patient bär sin egen läkare inom sig. De kommer till oss och vet nu denna sanning. Vi är som bäst när de ger läkaren som bor inom varje patient en chans att gå till jobbet.” Albert Schweitzer

Motsatsen till helandevård är inte nödvändigtvis vanvård dock riskerar man missvård, vilket innebär att man pga av prestige, låsta positioner och ekonomiska särintressen missar andra möjliga lösningar.

Kungliga Vetenskapsakademin och Karolinska Institutet tycks ha låst sig och har mycket att bevisa för att upprätta trovärdigheten.

Börje Peratt

(Artikelserie)

Annonser